Кафедра педагогіки та психології

Інвестуємо в майбутне.

Пізнай себе, щоб допомогти іншим

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 053 «Психологія»

Освітня програма: 013 « Початкова освіта»

Кваліфікація: бакалавр з психології

Кваліфікація: бакалавр з початкової освіти

psy1
beginedu1

Обговорення проекту Освітньої програми

Кафедра Педагогіки та психології була створена у вересні 2018 року. У 2019 році кафедра стала випускаючою й розпочала підготовку фахівців за напрямом «Психологія».
Завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів, забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу для всіх спеціальностей УГІ, проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Інституті та профілю кафедри.
Кафедра Педагогіки та психології ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких

  • доктори наук із вченим званням професора,
  • кандидатів наук, із яких
  • мають вчене звання доцента.
  • Наукова робота
    У межах роботи над кафедральною науковою темою викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті в наукових журналах.

    Щось цікаве про інститут

    Український гуманітарний інститут знаходиться в чудовому краєвидному містечку.