Кафедра педагогіки та психології

Інвестуємо в майбутне.

Пізнай себе, щоб допомогти іншим

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 053 «Психологія»

Освітня програма: 013 « Початкова освіта»

Кваліфікація: бакалавр з психології

Кваліфікація: бакалавр з початкової освіти

employee (3)
 • вчитель початкових класів;
 • вчитель англійської мови (у дитячих садках та початковій школі);
 • практичний психолог у закладах освіти;
 • вихователь у дошкільних навчальних закладах;
 • вихователь груп продовженого дня;
 • педагог-організатор у літніх оздоровчих таборах та інших дитячих оздоровчих закладах;
 • керівник приватної школи або дитячого садка;
 • керівник кабінету психологічної допомоги;
 • психолог-консультант;
 • репетитор;
resume (3)
 • Сфера працевлаштування – загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади освіти, реабілітаційні центри, приватні заклади. .
 • Філологічна компетентність. Застосування таких знань, умінь та навичок, що становлять теоретичну основу початкового курсу мови навчання, мови вивчення, іноземної мови, літературного читання та їхніх окремих змістових ліній.
 • Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку.
history (3)

Заінтригований? Є питання? Зв'яжіться з нами!

Кафедра Педагогіки та психології була створена у вересні 2018 року. У 2019 році кафедра стала випускаючою й розпочала підготовку фахівців за напрямом «Психологія».
Завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів, забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу для всіх спеціальностей УГІ, проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Інституті та профілю кафедри.
Кафедра Педагогіки та психології ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких

 • доктори наук із вченим званням професора,
 • кандидатів наук, із яких
 • мають вчене звання доцента.
 • Наукова робота
  У межах роботи над кафедральною науковою темою викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті в наукових журналах.

  Щось цікаве про інститут

  Український гуманітарний інститут знаходиться в чудовому краєвидному містечку.