Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 053 «Психологія»
Кваліфікація: бакалавр з психології
Термін навчання: 4 роки

Кафедра Педагогіки та психології була створена у вересні 2018 року. У 2019 році кафедра стала випускаючою й розпочала підготовку фахівців за напрямом «Психологія».
Завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів, забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу для всіх спеціальностей УГІ, проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Інституті та профілю кафедри.
Кафедра Педагогіки та психології ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких

  • доктори наук із вченим званням професора,
  • кандидатів наук, із яких
  • мають вчене звання доцента.
  • Наукова робота
    У межах роботи над кафедральною науковою темою викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті в наукових журналах.

    Skip to toolbar