5

Проданюк Федір Миколайович

Рік народження: 1958
Посада: Завідувач кафедри «Педагогіки та психології»
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
Освіта: У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)».

Наукові інтереси: Українська революція 1917-1921 рр., історія національної та світової культури.
– викладацький досвід:
• Історія та культура України;
• Історія України;
• Українська та зарубіжна культура;
• Українознавство;
• Культурологія;
• Політологія.
9. Курси
– Біблія і художня культура.

Публікації:
1. Стаття у фахових виданнях:
Проданюк Ф.М. Більшовики України у 1918 році про Українську державу та її гетьмана Павла Скоропадського // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Спецвипуск: «Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)». – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 234 с. (с. 78-86 авт.)
2. Стаття у фахових виданнях:
Проданюк Ф.М. «Дмитро Іванович Дорошенко – міністр закордонних справ Української держави»//. Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2013. – 498 с. (С.448-459. Авт.) ;

Статті:
1.. Стаття: Проданюк Ф.М. Формування системи судочинства в Українській державі (квітень – грудень 1918 року). // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів VІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 25 жовтня 2016 р. – ПереяславХмельницький, 2016. – Вип. 6. – 161 с. (С. 56-61. Авт..)
2. Стаття: Проданюк Ф.М. Українсько-німецькі відносини в добу гетьманату Павла Скоропадського: сучасний стан дослідження. // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів 4 Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 20 липня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. -157 с. ( С. 72-80 авт)
3. Стаття: Проданюк Ф.М. Робітниче питання в добу правління гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня -14 грудня 1918 року) //«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХІI Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 20 червня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017.–Вип.12.– 126с. (С.50-55 авт.)
4. Стаття: Проданюк Ф.М. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в творчості Вольтера // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХІІI Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 29 вересня 2017 р. – ПереяславХмельницький, 2017.–Вип.13.– 314с. (С.22-27. Авт..)
5. Стаття: Проданюк Ф.М. Основні засади державної політики Гетьманату Павла Скоропадського щодо захисту національних інтересів України у 1918 році // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів IХ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 27 лютого 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017.–Вип.9.– 314 с. (С. 77-82. Авт..)
6.. Стаття: Проданюк Ф.М. Дмитро Антонович (1877? 1945) – один із фундаторів Центральної Ради та Українського військово-морського флоту //«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів Х Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 10 квітня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017.–Вип.10.– С. – 306 с. (92-98. Авт.)

Тези:
1. Тези: Проданюк Ф.М.. Періодична преса – важливе джерело з історії Української революції 1917 – 1920 років. // Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби: Матеріали Міжнародн. наук-практич. конф., (Буча, квітень 2016р. ) – К.: Міленіум, – 2016. – 144 с. (С. 111 – 114 авт)
2. Тези: Проданюк Ф.М. Конституція Української Народної Республіки 29 квітня 1918 року – важливий етап в історії національного конституційного законодавства // «Державо- та правотворчі традиції українського народу» (до 150-річчя М.С. Грушевського): збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. А.Є. Шевченко. Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 324 с. (С.118-120 авт.).