Економічна кібернетика

Програміст. Економіст. Аналітик.

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітня програма:

051 «Економіка»

Кваліфікація:

бакалавр з економічної кібернетики

-розробник пакетів прикладних програм (ППП) загального і проблемного призначення;
-спеціаліст по впровадженню новітніх інформаційних технологій;
-адміністратор бази даних (АБД);
-адміністратор управлінських інформаційних систем (УІС);
-інженера-програміста;
-інженера по автоматизованих комп’ютерних системах;
-розроблювача інформаційних і експертних систем в економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті й маркетингу;
-інженера по програмному забезпеченню комп’ютерів;
-економіста (по плануванню, по фінансовій роботі, по бухгалтерському обліку й аналізу господарської діяльності);
-керівника аналітичного центру по обробці економічної, фінансової й облікової інформації;
-керівника підрозділу комп’ютерних послуг;
-керівника малого підприємства.

Базова економічна підготовка (економічна теорія, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік).
Економіко-математичне моделювання (економетрика, імітаційне моделювання, управління проектами, моделювання економіки, методи прийняття рішень (у т.ч. data mining), нейронні мережі.
Комп’ютерні технології (інформаційні системи в управлінні, web-дизайн та web-програмування, електронна комерція, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних).

Спеціальність “Економічна кібернетика” – одна із найцікавіших і найпрестижніших на сьогодні спеціальностей, яку прагне одержати молодь. Навчаючись за фахом “Економічна кібернетика”, Ви потрапляєте у цікавий світ економіки, відкриваєте для себе секрети сучасної фінансової й банківської діяльності, опановуєте мистецтво менеджменту й маркетингу, знайомитеся із лабіринтами комп’ютерних мереж і прогресивними інформаційними технологіями.

Кафедра економічної кібернетики здійснює освітню діяльність за напрямком підготовки “Економічна кібернетика” за ліцензією Міністерства освіти й науки України.

Перспективи для студентів:

  • навчання на двох напрямах підготовки;
  • вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.

Під час навчання ви будете мати можливість:

  • проживати в комфортабельних гуртожитках інституту;
  • цікаво й корисно наповнювати вільний час (в інституті працюють художні студентські колективи, спортивні секції, тощо);
  • використовувати зручну інфраструктуру студентського містечка.

На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, готують авторські курси, активно впроваджують нові технології навчання.

Досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку дали змогу стати провідною кафедрою з підготовки кадрів спеціальності “Економічна кібернетика”.

Сьогодні науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти.

Такий науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати серйозну підготовку фахівців з спеціальності “Економічна кібернетика”, які зможуть посідати керівні посади в економіці як в Україні, так і за її межами.