Приймальна комісія +38 066 150 2944 +38 073 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua

Економічна кібернетика

Програміст. Економіст. Аналітик.

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітня програма:

051 «Економіка»

Кваліфікація:

бакалавр з економічної кібернетики

-розробник пакетів прикладних програм (ППП) загального і проблемного призначення;
-спеціаліст по впровадженню новітніх інформаційних технологій;
-адміністратор бази даних (АБД);
-адміністратор управлінських інформаційних систем (УІС);
-інженера-програміста;
-інженера по автоматизованих комп’ютерних системах;
-розроблювача інформаційних і експертних систем в економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті й маркетингу;
-інженера по програмному забезпеченню комп’ютерів;
-економіста (по плануванню, по фінансовій роботі, по бухгалтерському обліку й аналізу господарської діяльності);
-керівника аналітичного центру по обробці економічної, фінансової й облікової інформації;
-керівника підрозділу комп’ютерних послуг;
-керівника малого підприємства.

Базова економічна підготовка (економічна теорія, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік).
Економіко-математичне моделювання (економетрика, імітаційне моделювання, управління проектами, моделювання економіки, методи прийняття рішень (у т.ч. data mining), нейронні мережі.
Комп’ютерні технології (інформаційні системи в управлінні, web-дизайн та web-програмування, електронна комерція, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних).

Силабуси

Силабус ОК 1. Філософія
Силабус ОК 2. Історія та культура України
Силабус ОК 3. Іноземна мова
Силабус ОК 4. ЦЗ, ОП, БЖД
Силабус ОК 5. Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус ОК 6. Фізичне виховання
Силабус ОК 7. Іноземна мова (факультатив)
Силабус ОК 8. Духовне становлення фахівця
Силабус ОК 9. Основи креаціонізму
Силабус ОК 10. Мікроекономіка
Силабус ОК 11. Макроекономіка
Силабус ОК 13. Вища математика 1
Силабус ОК 14. Вища математика 2
Силабус ОК 15. Інформатика 1
Силабус ОК 16. Інформатика 2
Силабус ОК 17. Економічна інформатика 1
Силабус ОК 18. Економічна інформатика 2
Силабус ОК 19. Теорія ймовірностей та математична статистика
Силабус ОК 20. Статистика та економетрія
Силабус ОК 21. Менеджмент
Силабус ОК 22. Маркетинг
Силабус ОК 23. Основи наукових досліджень
Силабус ОК 24 Економіка та фінанси підпрємств
Силабус ОК 25 Бухгалтерський облік 1
Силабус ОК 26 Бухгалтерський облік 2
Силабус ОК 27. Облік, аналіз і аудит в прикладних програмних рішення
Силабус ОК 28. Ризикологія
Силабус ОК 29. Правові засади фінансово-економічної діяльності
Силабус ОК 30. Інвестиційний менеджмент
Силабус ОК 31. Програмування та алгоритмічні мови
Силабус ОК 32. Інтелектуальний аналіз даних
Силабус ОК 33. Оптимізаційні задачі, моделі та методи
Силабус ОК 34. Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
Силабус ОК 35. Економічна кібернетика
Силабус ОК 37. WEB-програмування
Силабус ОК 38. WEB-дизайн
Силабус ОК 39. Системи підтримки прийняття рішень
Силабус ОК 40. Прикладні методи і моделі економічних процесів
Силабус ОК 41. Інформаційні системи і технології в економіці
Силабус ОК 42. Дослідження операції в економіці і підприємництві
Силабус ОК 43. Проектування систем оброблення інформації
Силабус ОК 44. Адміністрування інформаційних систем і мереж
Силабус ОК 45. Створення власного ІТ-бізнесу

Спеціальність “Економічна кібернетика” – одна із найцікавіших і найпрестижніших на сьогодні спеціальностей, яку прагне одержати молодь. Навчаючись за фахом “Економічна кібернетика”, Ви потрапляєте у цікавий світ економіки, відкриваєте для себе секрети сучасної фінансової й банківської діяльності, опановуєте мистецтво менеджменту й маркетингу, знайомитеся із лабіринтами комп’ютерних мереж і прогресивними інформаційними технологіями.

Кафедра економічної кібернетики здійснює освітню діяльність за напрямком підготовки “Економічна кібернетика” за ліцензією Міністерства освіти й науки України.

Перспективи для студентів:

  • навчання на двох напрямах підготовки;
  • вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.

Під час навчання ви будете мати можливість:

  • проживати в комфортабельних гуртожитках інституту;
  • цікаво й корисно наповнювати вільний час (в інституті працюють художні студентські колективи, спортивні секції, тощо);
  • використовувати зручну інфраструктуру студентського містечка.

На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, готують авторські курси, активно впроваджують нові технології навчання.

Досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку дали змогу стати провідною кафедрою з підготовки кадрів спеціальності “Економічна кібернетика”.

Сьогодні науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти.

Такий науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати серйозну підготовку фахівців з спеціальності “Економічна кібернетика”, які зможуть посідати керівні посади в економіці як в Україні, так і за її межами.