Економічна кібернетика

Програміст. Економіст. Аналітик.

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітня програма:

051 «Економіка»

Кваліфікація:

бакалавр з економічної кібернетики

-розробник пакетів прикладних програм (ППП) загального і проблемного призначення;
-спеціаліст по впровадженню новітніх інформаційних технологій;
-адміністратор бази даних (АБД);
-адміністратор управлінських інформаційних систем (УІС);
-інженера-програміста;
-інженера по автоматизованих комп’ютерних системах;
-розроблювача інформаційних і експертних систем в економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті й маркетингу;
-інженера по програмному забезпеченню комп’ютерів;
-економіста (по плануванню, по фінансовій роботі, по бухгалтерському обліку й аналізу господарської діяльності);
-керівника аналітичного центру по обробці економічної, фінансової й облікової інформації;
-керівника підрозділу комп’ютерних послуг;
-керівника малого підприємства.

Базова економічна підготовка (економічна теорія, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік).
Економіко-математичне моделювання (економетрика, імітаційне моделювання, управління проектами, моделювання економіки, методи прийняття рішень (у т.ч. data mining), нейронні мережі.
Комп’ютерні технології (інформаційні системи в управлінні, web-дизайн та web-програмування, електронна комерція, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних).

Силабуси

Силабус ОК 1. Філософія
Силабус ОК 2. Історія та культура України
Силабус ОК 3. Іноземна мова
Силабус ОК 4. ЦЗ, ОП, БЖД
Силабус ОК 5. Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус ОК 6. Фізичне виховання
Силабус ОК 7. Іноземна мова (факультатив)
Силабус ОК 8. Духовне становлення фахівця
Силабус ОК 9. Основи креаціонізму
Силабус ОК 10. Мікроекономіка
Силабус ОК 11. Макроекономіка
Силабус ОК 13. Вища математика 1
Силабус ОК 14. Вища математика 2
Силабус ОК 15. Інформатика 1
Силабус ОК 16. Інформатика 2
Силабус ОК 17. Економічна інформатика 1
Силабус ОК 18. Економічна інформатика 2
Силабус ОК 19. Теорія ймовірностей та математична статистика
Силабус ОК 20. Статистика та економетрія
Силабус ОК 21. Менеджмент
Силабус ОК 22. Маркетинг
Силабус ОК 23. Основи наукових досліджень
Силабус ОК 24 Економіка та фінанси підпрємств
Силабус ОК 25 Бухгалтерський облік 1
Силабус ОК 26 Бухгалтерський облік 2
Силабус ОК 27. Облік, аналіз і аудит в прикладних програмних рішення
Силабус ОК 28. Ризикологія
Силабус ОК 29. Правові засади фінансово-економічної діяльності
Силабус ОК 30. Інвестиційний менеджмент
Силабус ОК 31. Програмування та алгоритмічні мови
Силабус ОК 32. Інтелектуальний аналіз даних
Силабус ОК 33. Оптимізаційні задачі, моделі та методи
Силабус ОК 34. Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
Силабус ОК 35. Економічна кібернетика
Силабус ОК 37. WEB-програмування
Силабус ОК 38. WEB-дизайн
Силабус ОК 39. Системи підтримки прийняття рішень
Силабус ОК 40. Прикладні методи і моделі економічних процесів
Силабус ОК 41. Інформаційні системи і технології в економіці
Силабус ОК 42. Дослідження операції в економіці і підприємництві
Силабус ОК 43. Проектування систем оброблення інформації
Силабус ОК 44. Адміністрування інформаційних систем і мереж
Силабус ОК 45. Створення власного ІТ-бізнесу

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ