Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Комп’ютерні науки
ПРОГРАМУВАННЯ

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Освітня программа: 122 «Комп’ютерні науки»

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій:

 1. Адміністратор бази даних;
 2. Адміністратор даних;
 3. Адміністратор доступу;
 4. Адміністратор системи;
 5. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 6. Інженер-програміст;
 7. Програміст (база даних);
 8. Програміст прикладний;
 9. Інженер із застосування комп’ютерів;
 10. Фахівець з інформаційних технологій;
 11. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 12. Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Перспективи для студентів:

 • Проходження студентами практики на провідних фірмах розробників про-грамних продуктів з подальшим працевлаштуванням;
 • Навчання на двох напрямах підготовки;
 • Вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.
 • Проектування, створення і реінжиніринг складних програмних продуктів та інформаційних систем із застосуванням сучасних стандартів, технологій, гнучких методологій, мов програмування (C, C ++, C #, Java …), методів та механізмів командної роботи.
 • Розробка розподілених корпоративних інформаційних систем та Web-додатків із застосуванням сучасних Інтернет-технологій, Web-технологій та інструментарію інтегрування існуючих корпоративних систем з мобільними технологіями та сервісами.
 • Проектування, розробка, впровадження та адміністрування баз даних різних структур, як реляційних, так і документоорієнтованих (Oracle, MySQL, MongoDB) з виконанням вимог надійності, ефективності, навантаженості та масштабування.
 • Тестування програмного забезпечення.

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з ІТ-технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, проектувальників та розробників спеціальних програмних продуктів, а саме:
Мови програмування, розмітки та проектування: С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, HTML, SQL.
Середовища програмування, розробки та навчання:Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle.
СУБД: Access, MSSQL.
Технології: Мережеві технології, Microsoft.NET, ASP.NET, Google Apps.
Графіка і візуалізація: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Captivate, InDesign
Спеціальність «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри – ґрунтовна підготовка дозволяє випускнику легко адаптуватися у різних галузях ІТ- технологій.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – це спеціальність саме для тебе. Важко уявити більш сучасну професію, ніж ІТ-тішник.

До того ж, ця галузь є однією з найбільш динамічно прогресуючих.

Комп’ютерні науки – сукупність теоретичних та практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в сфері програмування, інформаційних систем і ІТ-технологій.

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з ІТ-технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, проектувальників та розробників спеціальних програмних продуктів, а саме:

Мови програмування, розмітки та проектування: С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, HTML, SQL.

Середовища програмування, розробки та навчання:Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle.

СУБД: Access, MSSQL.

Технології: Мережеві технології, Microsoft.NET, ASP.NET, Google Apps.

Графіка і візуалізація: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Captivate, InDesign

Спеціальність «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри – ґрунтовна підготовка дозволяє випускнику легко адаптуватися у різних галузях ІТ- технологій.

Навчальний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад.

Науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати якісну підготовку фахівців за освітньою програмоюКомп’ютерні науки та технології”, які зможуть працювати як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі функціонують  комп’ютерні зали.

 • Потужна матеріально-технічна база;
 • Сучасна комп’ютерна техніка;
 • Кафедра має власну сторінку на сайті УГІ, де розміщена необхідна інформація     для вивчення дисциплін кафедри.

Встановлено програмне забезпечення загального призначання та спеціальні прикладні програмні продукти, зокрема ПП “Українська бухгалтерська система УБС”, ПП “M.E.Doc”, Система “IS-pro” та інші.

На кафедрі  ведуться наукові дослідження по темі “Інформаційні системи і технології  управління соціально-економічними процесами в галузях економіки”.

При цьому працівники кафедри здійснюсть постановку задачі і включають у процес дослідження студентів, а отримані результати обговорюються і презентуються на науково-практичних конференціях вітчизняних та міжнародних (у тому числі студентських конференціях).