Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Менеджмент

«Менеджмент – це мистецтво досягати цілей»  / Террі Гібсон, бізнесмен /

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітня программа: 073 «Менеджмент»

Кваліфікація: бакалавр з менеджменту

Спеціалізація: «Бізнес-адміністрування»

По закінченню навчання випускники, які отримали освіту за спеціальністю “МЕНЕДЖМЕНТ”
спеціалізація «Бізнес-адміністрування» можуть займати наступні посади:

 • Керівник компанії;
 • Керівник виробничого підрозділу;
 • Антикризовий керуючий;
 • Начальник відділу / функціональних служб;
 • HR-менеджер;
 • Менеджер з маркетингу;
 • Менеджер з продажу;
 • Менеджер з реклами.

Головним в діяльності бізнес-адміністратора є: планування діяльності, організація належного виконання управлінських рішень в сфері бізнесу, контроль виконання поставлених завдань і оцінка досягнутих результатів.
Бізнес-адміністратори співпрацюють з менеджерами HR, виробництва, фінансів, бухгалтерського обліку, маркетингу та інших відділів.
Крім того, вони можуть взаємодіяти з діловими партнерами та постачальниками для координації діяльності в процесі розвитку бізнесу.

Бізнес-адміністратор – це: висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:
– надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;
– вчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку;
– фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
– вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
– приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов та засобів контролю за їх виконанням.

Особливості навчальної програми полягають в комплексному наданні актуальних міждисциплінарних знань, розвитку умінь та навичок, які забезпечують формування системи загальних і фахових компетентностей у сфері менеджменту та бізнес-адміністрування.

Навчальний процес передбачає проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців – практиків.

Навчання передбачає формування вмінь командної роботи, ведення переговорів та презентації, професійних компетенцій під час проходження практики на провідних підприємствах;

Навчальна програма спрямована на підготовку фахівців з управління бізнес – процесами на сучасних підприємствах та організаціях, які мають глибокі знання, уміють креативно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасними інструментами менеджменту, здатні забезпечити сталий розвиток підприємств національної економіки та впроваджувати стандарти соціальної відповідальності бізнесу.

Навчальний процес повністю забезпечений навчальними та робочими програмами, методичними розробками, підручниками та посібниками, програмним забезпеченням загального призначення та спеціальніими пакетами прикладних програм, викладається понад 30 дисциплін професійної підготовки.

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти у нашому навчалному закладі ПВНЗ “УГІ”.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» – одна з найбільш цікавих і престижних на сьогодні спеціальностей, яку прагне одержати молодь.

Якщо Ви маєте талант організатора, а Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія бізнес-адміністратора.

Ви потрапляєте в цікавий  світ управлінння бізнесом.

Базова освіта забезпечується підготовкою,  що відповідає стандартам сучасної освіти. У цій професії є багато переваг.

Бізнес-адміністратор – це: висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

 надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;

вчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку;

фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;

вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;

приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності  суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов та засобів контролю за їх виконанням.

Науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати якісну підготовку фахівців за освітньою програмою «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування», які зможуть посідати керівні посади як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі функціонують  комп’ютерні зали.

 • Потужна матеріально-технічна база.
 • Сучасна комп’ютерна техніка.
 • Кафедра має власну сторінку на сайті УГІ, де розміщена необхідна інформація для вивчення дисциплін кафедри.

Встановлено програмне забезпечення загального призначання та спеціальні прикладні програмні продукти, зокрема  ПП Українська бухгалтерська система УБС,  ПП “M.E.Doc”, Система “IS-pro” та інші.

На кафедрі  ведуться наукові дослідження по темі “Інформаційні системи і технології  управління соціально-економічними процесами в галузях економіки”.

При цьому працівники кафедри здійснюсть постановку задачі і включають у процес дослідження студентів, а отримані результати обговорюються і презентуються на науково-практичних конференціях вітчизняних та міжнародних (у тому числі студентських конференціях).

Перспективи для студентів

 • Проходження студентами практики на провідних фірмах;
 • Навчання на двох напрямах підготовки;
 • Вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.