Кафедра філософії та релігієзнавства

Навчись думати нестандартно

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Освітня програма: 031 «Філософія»

Кваліфікація: бакалавр з філософії

employee (4)
 • -Молодший фахівець у галузі освіти;
 • -Секретар адміністративних органів;
 • -Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • -Секретар комітету (організації, підприємства);
 • -Фахівець політичних партій, організацій, угрупувань;
 • -Технічний фахівець в галузі управління;
 • -Державний службовець з питань культури, освіти, молоді, відносин між державою та церквою;
 • -Службовець у видавничих органах;
resume (4)

 • -діяльність, пов’язана з банками даних;
 • -дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • -дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • -дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 • -діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • -надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
 • -допоміжна діяльність у сфері державного управління;
 • -загальна середня освіта;
 • -позашкільна освіта;
 • -освіта дорослих та інші види освіти;
 • -діяльність громадських організацій.

history (4)

Заінтригований? Є питання? Зв'яжіться з нами!

Кафедру релігієзнавства УГІ було створено у 2004 році. У фаховій філософсько-релігійній підготовці враховано і творчо використано передовий досвід вітчизняних та іноземних науково-освітніх закладів. Спеціальні семінари для студентів інституту проводять не лише провідні вітчизняні вчені, але й філософи та релігієзнавці інших країн, зокрема, Мексики, Польщі, Румунії, США.

Всього на випусковій кафедрі працює 14 викладачів. Навчальний процес забезпечують 2 доктори філософських наук, 5 кандидатів філософських наук.

Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Бакалаврська програма з напряму «Філософія» забезпечує ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Щось цікаве про інститут

Український гуманітарний інститут знаходиться в чудовому краєвидному містечку.