Початкова освіта

Інвестуємо в майбутне

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 013 «Початкова освіта»

Кваліфікація: бакалавр з початкової освіти

Унікальність освітньої програми полягає в тому, що вона заснована за запитом представників мережі християнських шкіл України, що обумовлює підвищені вимоги до професійної підготовки майбутніх випускників, які мають відповідати не лише нормативним вимогам до вчителя початкових класів (заданих професійним Стандартом), а й реалізовувати у своїй професійній діяльності високі духовно-моральні цінності, здоровий спосіб життя та постійно підвищувати свій професійний рівень. Реалізація цього досягається за рахунок інтеграції фахової підготовки в галузі початкової освіти з морально-етичною складовою професійного розвитку. Інваріантна й варіативна частини програми доповнюються науково-дослідною роботою студентів і їх комплексною практичною підготовкою (в ході пропедевтичної, виховної, двох навчальних практик та повноцінної виробничої педагогічної практики). Поглиблене вивчення іноземної мови та фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами (в межах факультативних занять протягом усього періоду навчання), а також різнопланове застосування ІКТ в освітньому процесі, сприяє розвитку академічної мобільності та багатогранному особистісно-професійному зростанню студентів.

Силабуси

ОК 1 Історія та культура України
ОК 2 Іноземна мова
ОК 3 Філософія
ОК 4 Інформатика
ОК 5 БЖД, ЦЗ, ОП
ОК 6 Анатомія і фізіологія дітей з основами медичних знань
ОК 7 Основи наукових досліджень
ОК 8 Теоретичні основи математики
ОК 9 Дитяча література
ОК 10 Основи природознавства з практикумом
ОК 11 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 12 Фізичне виховання
ОК 13 Формування особистості фахівця
ОК 14 Основи креаціонізму
ОК 15 Основи психології
ОК 16 Вікова та педагогічна психологія з основами психодіагностики
ОК 17 Вступ до спеціальності з основами педагогіки
ОК 18 Історія педагогіки
ОК 19 Дидактика
ОК 20 Теорія та методика виховання
ОК 21 Організація та управління у початковій школі
ОК 22 Педагогічна майстерність
ОК 23 Педагогічні технології в початковій школі
ОК 24 Корекційна педагогіка з основами інклюзивного навчання
ОК 25 Методика навчання української мови та літератури
ОК 26 Методика навчання іноземної мови
ОК 27 Методика викладання математичної освітньої галузі
ОК 28 Методика викладання природничої і громодянської та історичної освітньої галузі
ОК 29 Методика викладання фізкультурної і соціальної та здоров язбережувальної освітньої галузі
ОК 30 Методика викладання технологічної освітньої галузі
ОК 31 Методика викладання інформатичної освітньої галузі
ОК 32 Методика викладання мистецької освітньої галузі
ОК 33 Методика викладання інтегрованого курсу Я досліджую світ

Лінки для зустрічей в рамках акредитаційного візиту ЄДБО 51910 Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний
інститут», ОП «Початкова освіта», РВО Бакалавр

Відкрита зустріч у рамках акредитаційного візиту ЄДБО 51910 Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», ОП “Початкова освіта” (бакалавр)
Час: 15 березня 2023 об 11:00
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 822 5058 4436
Passcode: 2023

Обговорення проекту Освітньої програми

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших і відповідальних професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов’ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його вміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред’являє великі вимоги до його уваги. Учитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці.

Таким чином, спостережливість, розподілення уваги, його переключення є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов’язаний контролювати свою поведінку, керувати ним. Дуже важлива в професії вчителя мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю.