Приймальна комісія +38 066 150 2944 +38 073 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua

Початкова освіта

Інвестуємо в майбутне

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 013 «Початкова освіта»

Кваліфікація: бакалавр з початкової освіти

Сфера працевлаштування – загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади освіти, реабілітаційні центри, приватні заклади.
Філологічна компетентність.  Застосування таких знань, умінь та навичок, що становлять
теоретичну основу початкового курсу мови навчання, мови вивчення, іноземної мови, літературного читання та їхніх
окремих змістових ліній.
Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку.

Обговорення проекту Освітньої програми

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших і відповідальних професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов’ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його вміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред’являє великі вимоги до його уваги. Учитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці.

Таким чином, спостережливість, розподілення уваги, його переключення є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов’язаний контролювати свою поведінку, керувати ним. Дуже важлива в професії вчителя мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю.