Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Початкова освіта

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 013 «Початкова освіта»

Кваліфікація: бакалавр з початкової освіти

Унікальність освітньої програми полягає в тому, що вона заснована за запитом представників мережі християнських шкіл України, що обумовлює підвищені вимоги до професійної підготовки майбутніх випускників, які мають відповідати не лише нормативним вимогам до вчителя початкових класів (заданих професійним Стандартом), а й реалізовувати у своїй професійній діяльності високі духовно-моральні цінності, здоровий спосіб життя та постійно підвищувати свій професійний рівень. Реалізація цього досягається за рахунок інтеграції фахової підготовки в галузі початкової освіти з морально-етичною складовою професійного розвитку. Інваріантна й варіативна частини програми доповнюються науково-дослідною роботою студентів і їх комплексною практичною підготовкою (в ході пропедевтичної, виховної, двох навчальних практик та повноцінної виробничої педагогічної практики). Поглиблене вивчення іноземної мови та фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами (в межах факультативних занять протягом усього періоду навчання), а також різнопланове застосування ІКТ в освітньому процесі, сприяє розвитку академічної мобільності та багатогранному особистісно-професійному зростанню студентів.

Силабуси

Силабус ОК1 Історія та культура України
Силабус ОК2 Іноземна мова
Силабус ОК3 Філософія
Силабус ОК4 БЖД, ЦЗ, ОП
Силабус ОК5 Фізичне виховання
Силабус ОК6 Основи креаціонізму
Силабус ОК7 Формування особистості фахівця
Силабус ОК8 Інформатика
Силабус ОК9 Основи наукових досліджень
Силабус ОК10 Анатомія і фізіологія дітей з основами медичних знань
Силабус ОК11 Теоретичні основи математики
Силабус ОК12 Основи природознавства з практикумом
Силабус ОК13 Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус ОК14 Основи психології
Силабус ОК15 Вікова та педагогічна психологія з основами психодіагностики
Силабус ОК16 Вступ до спеціальності з основами педагогіки
Силабус ОК17 Історія педагогіки
Силабус ОК18 Дидактика
Силабус ОК19 Теорія та методика виховання
Силабус ОК20 Організація та управління в початковій школі
Силабус ОК21 Педадогічна майстерність
Силабус ОК22 Педагогічні технології в початковій школі
Силабус ОК23 Корекційна педагогіка з основами інклюзивного навчання
Силабус ОК24 Педагогіка партнерства
Силабус ОК25 Методика викладання мовно літературної̈ освітньої галузі
Силабус ОК26 Методика викладання іноземної мови в початкових класах
Силабус ОК27 Методика викладання математичної освітньої галузі
Силабус ОК28 Методика викладання природничої і громадянської та
Силабус ОК29 Методика викладання фізкультурної і соціальної та
Силабус ОК30 Методика викладання технологічної освітньої галузі
Силабус ОК31 Методика викладання інформатичної освітньої галузі
Силабус ОК32 Методика викладання мистецької освітньої галузі
Силабус ОК33 Методика викладання інтегрованого курсу “Я досліджую”

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у відкритій зустрічі з експертами НАЗЯВО. Просимо ВАС належним чином підписати у ZOOM ваше прізвище та ім’я. (Аноніми та інкогніто на відкриту зустріч допускатись не будуть.)

Ілона Лагойда (Експерт) is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Відкрита зустріч: ID51910 Приватний вищий начальний заклад “Український гуманітарний інститут”

Time: Mar 6, 2024 05:10 PM Kyiv Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6369051276?pwd=b37yhjcOhYb7pyD1H8vzMFgPI Rjrzl.1&omn=71964643695

Meeting ID: 636 905 1276

Passcode: 2024

Обговорення проекту Освітньої програми

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших і відповідальних професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов’ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його вміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред’являє великі вимоги до його уваги. Учитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці.

Таким чином, спостережливість, розподілення уваги, його переключення є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов’язаний контролювати свою поведінку, керувати ним. Дуже важлива в професії вчителя мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю.