Приймальна комісія +38 073 432 54 33 Секретар ректора +38 097 818 13 37

Журналістика

Медіа мейнстрім

Галузь знань: 06 «Журналістика»

Освітня програма: 061 «Журналістика»

Кваліфікація: бакалавр з журналістики

 • редактор;
 • журналіст;
 • літературний співробітник;
 • оглядач;
 • член редакції;
 • режисер;
 • фотокореспондент;
 • представник з реклами;
 • референт;
 • коментатор;
 • ведучий програми;
 • диктор.

Силабуси

ОКЗ.1 Історія України: суспільство, культура, політика та релігія
ОКЗ.2 Іноземна мова
ОКЗ.3 Філософія європейська цивілізація: філософія та релігія
ОКЗ.4 Соціокультурне проєктування
ОКЗ.5 Соціологія
ОКЗ.8 Духовне становлення фахівця
ОКЗ.9 Основи креаціонізму
ОКП.1 Основи наукових досліджень
ОКП.2 Cтилістика української мови
ОКП.3 Драматургія і сценарна майстерність
ОКП.5 Вступ до спеціальності. Інформаційні жанри
ОКП.6 Аналітичні жанри
ОКП.7 Художньо-публіцистичні жанри
ОКП.8 Актуальна проблематика в ЗМІ (соціальна, релігійна, економічна, проблеми розвитку культури)
ОКП.9 Медіаправо
ОКП.10 Етика журналістської діяльності
ОКП.11 Соціальна психологія
ОКП.12 Теорія і практика журналістики (модуль PR)
ОКП.13 Теорія масової комунікації (модуль дослідження аудиторії)
ОКП.14 Історія української журналістики
ОКП.15 Історія зарубіжної журналістики
ОКП.16 Фотожурналiстика
ОКП.17 Аудіожурналістика (радіовиробництво, подкасти)
ОКП.18 Газетно-журнальне виробництво (модуль випуск газети)
ОКП.19 Телевиробництво
ОКП.20 Основи цифрових технологій
ОКП.21 Статистика і аналіз даних
ОКП.22 Журналістика даних
ОКП.23 Інтернет-журналістика
ОКП.24 Основи медiапідприємництва
ОКП.25 Основи програмування і сайтобудування
ОКП.26 Мультимедійний сторітелінг
ОКП.32 Практикум (Інформаційні жанри), сайт
ОКП.33 Практикум (Аналітичні жанри), сайт
ОКП.34 Практикум (Випуск газети)
ОКП.35 Практикум “Медіатизація ком’юніті” (англомовний курс)

Агенційна журналістика

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Кафедра журналістики була створена у 2012 році на гуманітарному факультеті. Наша підготовка фахівців передбачає ознайомлення з усіма типами ЗМІ, що сприяє формуванню універсального журналіста.

Сьогодні інформація є не лише джерелом знання, вона дозволяє стежити за подіями, які відбуваються в усьому світі, а також є засобом здобуття авторитету будь-якої суспільної інституції. Підготовка фахівців, які б спрямовували свої вміння на об’єктивне, неупереджене висвітлення подій, що відбуваються в суспільстві, є надзвичайно актуальною потребою сьогодення.

Кафедрою журналістики було укладено договір про співпрацю з медіагрупою “Надія” (ТК “Надія”, радіо “Голос Надії”). В рамках навчальних дисциплін студенти мають змогу практикуватись на телеканалі та радіо на постійній основі. Великою перевагою є розташування цих ЗМІ на території учбового закладу.